Nam Đàn xử phạt hơn 35 triệu đồng các cơ sở, cá nhân vi phạm Chỉ thị 16

Từ ngày 6-9/4, UBND huyện Nam Đàn đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua đó, đã lập biên bản xử phạt tổng số tiền 35,4 triệu đồng đối với các cá nhân, cơ sở vi phạm.

Lập biên bản xử phạt 10 triệu đồng đối với cơ sở Media Mart tại Nam Đàn.
Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản xử phạt 4 cơ sở kinh doanh, 2 cá nhân không chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, 4 cơ sở kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu tại truyến Quốc lộ 46, trung tâm Thị trấn Nam Đàn gồm: Cơ sở kinh doanh Điện Máy Xanh 10 triệu đồng, Media Mart Nam Đàn 10 triệu đồng, Điện máy Thanh Chương 7,5 triệu đồng, Mua bán và trao đổi điện thoại Thành Danh 7,5 triệu đồng.


Lập biên bản xử phạt cơ sở kinh doanh mua bán điện thoại Thành Danh, thị trấn Nam Đàn.
Cũng tại cơ sở kinh doanh Mua bán và trao đổi điện thoại Thành Danh 1 cá nhân bị phạt 200 ngàn đồng vì không đeo khẩu trang; đoàn cũng lập biên bản xử phạt 200 ngàn đồng đối với 1 trường hợp đi xe máy không đeo khẩu trang.


Đoàn liên ngành lập biên bản xử phạt 10 triệu đồng đối với cơ sở Điện máy xanh tại Nam Đàn.
Thời gian tới Nam Đàn sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm việc vi phạm Chỉ thị 16, đồng thời, giao trách nhiệm cho lãnh đạo các xã, thị trấn nếu để tái diễn người đứng đầu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Nguồn https://truyenhinhnghean.vn/phap-luat/202004/nam-dan-xu-phat-hon-35-trieu-dong-cac-co-so-ca-nhan-vi-pham-chi-thi-16-7b25482/