Trang chủ » Tâm sự (page 2)

Tâm sự

Cái tôi trong mỗi người

Con người từ khi ra đời đã tồn tại cái tôi. Tự điển Thesaurus định nghĩa về cái tôi (hay ngã kiến - egoismism/the selfness)...